Elke week wordt er op dinsdagavond en zaterdagmorgen getraind. Donderdagavond is er pakwerk. Als je verhinderd bent, graag afmelden via: 

 

 • boxerclubzod@hotmail.com  of bellen met Gerrit (tel. 06 16465410.) of Arjan (tel. Nr.)

 


 Dinsdagavond  19.00 - 19.30  Pups
   19.30 - 20.00  EG Groep
   20.00 - ????  VZH Groep
     
 Donderdagavond  19.00 - ????  Pakwerk
     
 Zaterdagmorgen  09.00 - 10.00  Speuren
   10.00 - 10.30  Pups
   10.30 - 11.00  EG Groep
   11.00 - 11.30  VZH Groep
   11.30 - ????  Vrije TrainingTrainers: 


Arjan Schottert: Pups en EG Groep

Gerrit Boelen: EG en VZH Groep

Pakwerkers : Arjan Schottert en Gido NeepTrainingen en exameneisen:

EG (Elementaire Gehoorzaamheid)
De hond dient de elementaire oefeningen te beheersen, zodat hij/zij zich gedraagt als een prettige sociale hond.

De betreffende onderdelen zijn:

 • Blijven zitten
 • Blijven liggen aan de lijn 1 minuut
 • Staan
 • Gebit laten zien
 • Komen op bevel van 10 meter
 • Voetoefening
 • Volgen aan de lijn
 • Terug plaats
 • Aandachtsoefening
 • Figuur 8 lopen
 • Spelen met de baas VZH (Verkeers Zekere Hond)

In het VZH- examen moet de hond aantonen dat hij in het alledaagse leven te vertrouwen is en sociaal gehoorzaam is. Het is tevens de basis voor de IPO- en SpH-examens. Zonder VZH geen IPO/SchH of SpH.

Het VZH-programma bestaat uit gehoorzaamheidsoefeningen op het trainingsveld (afdeling A) en een praktijkgedeelte op straat (afdelingB)
De gehoorzaamheidsoefeningen bestaan uit: • Volgen aan de lijn
 • Vrij volgen
 • Zit oefening
 • Afleggen gecombineerd met voor roepen
 • Afleggen met afleiding

 

In het praktische gedeelte wordt vooral gelet op hoe de hond reageert in verkeerssituaties en op andere mensen en honden. Er wordt gekeken of de hond onbevangen reageert op prikkels van buitenaf, te weten: Gehoorzaamheid en gedrag in het verkeer, gedrag in moeilijke verkeerssituaties, gedrag tegenover een andere hond wanneer hij (aangelijnd) voor korte periode alleen gelaten wordt en gehoorzaamheidsoefeningen in het verkeer.
UV-Proef


Met de UV-proef toont een hond aan dat hij over de lichamelijke en geestelijke eigenschappen (doorzettingsvermogen) bezit waarover een werkhond voor de praktijk of voor de fokkerij van werkhonden moet bezitten.

Het Uithoudingsvermogen examen bestaat uit twee onderdelen: een loopoefening en een gehoorzaamheidsoefening. Het lopen bestaat uit 20 km, af te leggen naast de fiets in een tempo van 12 tot 15 km per uur. In deze rit zijn twee rustpauzes opgenomen: na 8 en na 7 km.

De keurmeester houdt tijdens de proef nauwlettend in de gaten dat de honden niet oververmoeid raken. In de pauzes controleert hij de hond op vermoeidsheidsverschijnselen en op de conditie van de voetzolen. Na nog een rustpauze moeten de geleiders zich opstellen met de hond aan de voet voor het afleggen van de gehoorzaamheidsoefening. Deze oefening bestaat uit volgen aan de voet (los of aan de lijn). 

Het motto is:
Begin op tijd, bouw het langzaam op en fiets vlak voor het examen niet te lange afstanden.


Training voor het UV-examen

Er bestaan verschillende trainingsschema's voor een UV training. Onderstaand zijn twee voorbeeld schema's opgenomen. Een schema van 5 weken en een schema van 14 weken. Het zal duidelijk zijn dat een trainingsschema van 14 weken een rustiger en evenwichtige opbouw heeft. 

Let op! Controleer elke keer de voetzolen van de hond, het kan heel goed gebeuren dat de hond in iets scherps heeft getrapt. Blijf dus controleren. Succes!


U.V. Trainingsschema 5 weken

1e week:

4 x (dus om de dag) ca 3-5 km fietsen

2e week:

4x (dus om de dag) 7 km fietsen

3e week:

4 x (dus om de dag) ca 10 km fietsen. Na ca 5 km een pauze (15 min)

4e week:

Om de 2 dagen 15 km fietsen met een pauze na 8 km.

5e week:

1e dag 20 km fietsen (pauzes van 15 min. na 8 en 15 km) 
2e dag 5 km fietsen 
3e dag 5 km fietsen 
4e dag 5 km fietsen 
5e dag 5 km fietsen 
6e dag 5 km fietsen 
7e dag 20 km fietsen (pauzes van 15 min. na 8 en 15 km)


U.V. Trainingsschema 14 weken

1ste week:

Om de dag 1 km fietsen.
Controleer na elke training de voetzolen of deze stuk gegaan zijn of rose zijn! Denk erom! Neem steeds afwisselend terrein; zandwegen en verharde wegen.

2de week:

1ste dag 2 km fietsen 
2de dag 1 km fietsen 
3de dag 3 km fietsen 
4de dag Rust 
5de dag 3 km fietsen 
6de dag 1 km fietsen 
7de dag Rust 

3de week:

1ste dag 4 km fietsen 
2de dag 2 km fietsen 
3de dag Rust 
4de dag 4 km fietsen 
5de dag 1 km fietsen 
6de dag 4 km fietsen 
7de dag Rust

4de week:

1ste dag 4 km fietsen; 15 min. rust; 1 km terugfietsen 
2de dag 2 km fietsen 
3de dag 4 km fietsen 
4de dag Rust 
5de dag 4 km fietsen; 15 min. rust; 1 km terugfietsen 
6de dag Rust 
7de dag 4 km fietsen 

5de week:

1ste dag 3 km fietsen 
2de dag Rust 
3de dag 5 km fietsen 
4de dag Rust 
5de dag 5 km fietsen; 20 min. rust; 2 km terugfietsen 
6de dag Rust 
7de dag 5 km fietsen; 20 min. rust; 2 km terugfietsen

6de week:

Af en toe in deze week een stukje van ongeveer 2 km gaan fietsen 

7de week:

1ste dag 8 km fietsen 
2de dag 2 km fietsen 
3de dag 7 km fietsen 
4de dag Rust 
5de dag 8 km fietsen; 20 min. rust; 2 km terugfietsen 
6de dag Rust 
7de dag 3 km fietsen 

8de week:

Af en toe in deze week een stukje van ongeveer 3 km gaan fietsen 

9de week:

1ste dag 8 km fietsen; 20 min. rust; 3 km terugfietsen 
2de dag 2 km fietsen 
3de dag 3 km fietsen 
4de dag 10 km fietsen; 20 min. rust; 3 km terugfietsen 
5de dag 1 km fietsen 
6de dag 2 km fietsen 
7de dag Rust 

10de week:

Af en toe in deze week een stukje van ongeveer 3 km gaan fietsen

11de week:

1ste dag 12 km fietsen; 20 min. rust; 4 km terugfietsen 
2de dag 2 km fietsen 
3de dag Rust 
4de dag examen-eis fietsen 
5de dag 2 km fietsen 
6de dag 2 km fietsen 
7de dag Rust

12de week:

Af en toe fietsen, eventueel gezamenlijke training

13de week:

Af en toe in deze week een stukje van ongeveer 2 km gaan fietsen

14de week:

Af en toe in deze week een stukje van ongeveer 3 km gaan fietsen
De FCI (Federation Cynologique Internationale) heeft een aantal rassen, waaronder de Boxer, als 'werkhond' aangemerkt. Honden die tot deze groep behoren, mogen aan trainingen en examen IPO en SpH deelnemen, mits de betreffende rasvereniging toestemming heeft gegeven. Ook honden zonder stamboom worden toegelaten, mits zij in het bezit zijn van een hondenlogboek uitgegeven door de Commissie Werkhonden van de Raad van Beheer. Aan het VZH – examen kunnen alle rassen deelnemen, niet alleen de door de FCI aangemerkte werkhondenrassen.
Hieronder in het kort de toelatingseisen.

Examen Toelatingsvoorwaarden
VZH Leeftijd van minimaal 15 maanden
IPO I Leeftijd van minimaal 18 maanden + diploma VZH
IPO II Leeftijd van minimaal 19 maanden + diploma IPO-I
IPO III Leeftijd van minimaal 20 maanden + diploma IPO-II

IPO
Voor het IPO - programma bestaat de mogelijkheid om per onderdeel een afzonderlijk deelcertificaat te behalen. Deze deelcertificaten worden uitgereikt aan een geleider die één of twee onderdelen van het IPO - programma met goed gevolg heeft afgelegd. Zodra u bepaalde examens heeft behaald, kunt u desgewenst ook aan africhtings-wedstrijden gaan deelnemen.
Het IPO - examen is opgebouwd uit drie los van elkaar staande onderdelen:
- speuren (afdeling A)
- appèl (afdeling B)
- pakwerk (afdeling C)

Er zijn drie niveaus, die oplopen in moeilijkheidsgraad: niveau I, II en III. Het is ook mogelijk om op één of twee onderdelen deelcertificaten te behalen.
Bij het speuren moet de hond laten zien dat hij een spoor kan uitwerken. Daarbij moet hij op het spoor achtergelaten voorwerpen met de geur van de spoorlegger aanwijzen of apporteren. Het appèlgedeelte bevat algemene gehoorzaamheidsoefeningen, waaronder

 •  Los volgen in verschillende tempo's
 • Staan
 • Zitten en afgaan, al dan niet met komen op bevel
 • Vooruit sturen en apporteren met terugkomen, ook over hindernissen (haag en klimschutting)
 • Afleggen met afleiding
 • Het pakwerk omvat het opsporen (revieren), aanblaffen en stellen van de boef (pakwerker), het begeleiden van lopend verplaatsen van de pakwerker, met ingrijpen als die probeert te ontsnappen. Daarbij wordt ook de moed van de hond op de proef gesteld, als de pakwerker naar hem dreigt en schreeuwt.

Downloads:

Reglement voor het Internationale Gebruikshondenexamen en het Internaionale Speurhondenexamen van de FCI vanaf 2012

Reglement voor het IPO-VO examen vanaf 2013